Amano Opdræt af Amano rejer

Selvom der mest er tale om almindelige glasrejer, så bliver den de fleste steder omtalt som Amano rejen (Caridina multidentata)!

1. Tag en gravid hunreje (drægtig i 2-3uger) og put hende i en ferskvands beholder med en luftsten.

2. Når æggene klækkes fanges de med en pipette. De tiltrækkes af lys!

3. Put dem i en beholder med fuldt saltvand (1.022-1.026), en iltsten, temperatur på
22-25 grader og lys 24/7.

Forskellige rejer har forskellige tolerencer overfor saltvand, så her kan man prøve sig frem.

4. Tilsæt noget foder i form af Phytoplankton og fodre dem hver dag.

5. Lav et 25% saltvands-vandskifte hver dag!

6. Efter 30-40 dage når ynglet skifter fra at svømme baglæns til forlæns, så er de udviklet til små rejer!

7. Fang dem og put dem i en beholder med 50% saltvand og 50% ferskvand.

8. Dagen efter skift 50% af vandet ud med ferskvand.

9. Dagen efter igen puttes de i 100% ferskvand og her kan de gå, indtil de er store nok til at komme i et akvarie med fisk.

Links:
www.akvarieplanter.dk/…/80-opdraet-af-caridina-multidendata
www.aquariumslife.com/…/breeding-caridina-japonica/

http://forum.shrimpnow.com/content.php/129-Amano-Yamato-Shrimp-Breeding
http://forum.shrimpnow.com/content.php/264-Amano-(yamato)-shrimp-breeding-2
www.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=471327
akvariesiden.akvariefisk.dk/forum/thread/?ID=1413635