Fra metrisk til dansk mål og vægt.

1 meter = 1,5931 alen
= 10 decimeter eller 3,1862 fod
= 100 centimeter eller 38,23 tommer
= 1000 millimeter eller 458,8 linier
1 dekameter = 10 meter omtrent = 16 alen
1 hektometer = 100 meter omtrent = 53 favne
1 kilometer = 1000 meter lidt over 1/2 fjerdingvej
1 myrameter eller metermil er 10 kilometer = 1,3276 mill
3 metermil eller 30 kilometer er omtrent 4 mill
1 kvadratmeter = 2,538 kvadrat alen eller 10,152 kvadratfod
100 kvadratcentimeter = 14,62 kvadrattommer
1 hektar d.e. 10,000 kvadratmeter = 25,380 kvadrat alen
= 100 A eller 1,8128 tønder land
1 kvadratmetermil = 1,76 kvadrat mill
= 100 kvadratkilometer eller omtrent 1 3/4 kvadratmil
1 kubikmeter

= 4,043 kubikalen

eller 32,85 kubikfod

eller 0,45 favn brænde

Hulmål

1 liter d.e. 1 kubikdecimeter = 55,894 kubiktommer
= 10 decilitter = 100 centilitter eller 1,635 potter
1 hektoliter = 3,2346 kubikfod
= 10 dekalitter eller 103,5 potter
= 100 liter eller 0,719 tønder korn

Vægt

1 kilogram = 1000 gram = 2 pund
1 hektogram = 100 gram 20 kvint
1 dekagram = 10 gram 2 kvint
1 gram = 10 decigram = 100 centigram = 1000 milligram 2 ort
1000 kilogram 20 centner