Romertal.

I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D= 500 M=1000

Tegnene læses fra venstre mod højre.
Et tegn af mindre værdi foran et større trækkes fra
Eksempel: XL 10-50 = 40

Et tegn af mindre værdi efter et større, lægges til
Eksempel: LX 50+10=60

Gentages et tegn, summeres dets værdi med det antal gange, det er anført.
II=2 IV=4 XX=20 LXVI=66 MCMLXXXVIII=1988

Foruden overnævnte har også andre bogstaver været brugt som taltegn: f.eks.
R=80 K=250 G=400

Ved at kombinere tallene i herover efter følgende regler: 1000'ere + 100'ere + 10'ere + 1'ere, kan alle romertal dannes fra 1 til 3999

Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5 - 1 = 4
Hvis et lille tal skrives efter et stort tal lægges tallet til: VI = 5 + 1 = 6
Der må kun stå ét lille tal foran et større tal. Der må højst stå tre ens tegn efter hinanden.

Lidt flere eksempler på sammensætning:

12 = 10 + 2 = X + II = XII
123 = 100 + 20 + 3 = C + XX + III = CXXIII
1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = M + CC + XXX + IV = MCCXXXIV
1999 = 1000 + 900 + 90 + 9 = M + CM + XC + IX = MCMXCIX
3888 = 3000 + 800 + 80 + 8 = MMM + DCCC + LXXX + VIII = MMMDCCCLXXXVIII

Tal større end 3999 fremkommer ved at der sættes en streg over romertallet, hvilket betyder at værdien ganges med 1000:
_
V = 5.000
_
X = 10.000
_
L = 50.000
_
C = 100.000
_
D = 500.000
_
M = 1.000.000

Eksempel:
___________
MMMCDLVMDCCLXXXIX = 3.456.789