Havedam

Lidt info om havedamme!


Links:
Havedammen Edo Koi
Koi-Team Enghavegaard Koiimport
Dansk Koiklub Tossehuset (sygdomme)
Koi-dam-kalles Vest Koi

Pasning
Har du anlagt en lille dam for at få lidt rislende vand med en pumpe og lidt vandplanter, uden fisk så er der ikke brug for ret meget pasning.

Har du derimod flere fisk som belaster en havedam meget er der flere ting der skal tænkes på, såsom ilt og foder!

At holde fisk i havedammen giver også størrer risiko for alger, da der nemt kan ske en ophobning af affaldsstoffer, som blandt andet kan komme fra foder (foderrester og fiskeafføring), vandværksvand og gødning af den omkringliggende have.

Foder
Det er en god ide at købe foder som flyder, da man så kan holde øje med hvor meget der bliver spist. Foder ikke mere end der bliver spist op i løbet af et minuts tid.

Foderrester som ikke bliver spist falder ned på bunden og vil være med til at øge risikoen for algedannelse.

Herudover kan man også fodre med for eksempel myggelarver, dafnia og artemia som kan købes hos diverse dyrehandlere.

Temperatur/Overvintring
Fisk kan sagtens overvintre ude hvis havedammen ikke bundfryser. hvis man vil undgå bundfrysning skal man havde en vanddybde på mindst 80-100cm.
Man kan sikre ilttilførelsen til fiskene hvis man for eksempel ligger lidt halm eller tagrør i vandet.
Når temperaturen falder til under 10 grader, kan man indstille fodringen, da fiskenes fordøjelse går i stå.

Hvis man alligevel fodre sine fisk, risikere man at maden ligger og rådner i maven på dem og de hemed dør!

Alger
Risikoen for alger er størst i foråret, hvor efterårets bladfald og nedvisnede vandplanter giver en stor ophobning af affaldsstoffer, som algerne kan leve af, når solen begynder at skinne kraftigere.

Algemængden kan dæmpes med nogle flere planter og nogle mere nærringskrævende planter såsom vandpest, vandhyacinter, hornblad og krebseklo.

Ilt/luft
Risikoen for iltsvind er størst om sommeren, da varmt vand indeholder mindre ilt end køligt vand, eller hvis dammen er frosset til i længere tid om vinteren.

Der er flere måder at øge iltmængden i vandet på, en af de bedste er nok et lille springvand eller vandfald.

Men en lille rislende bæk eller pumpe der laver lidt bevægelse i overfladen er også nok.

En anden måde at ilte noget mere på er at plante flere vandplanter eller simpelthen installere en lille luftpumpe, som også kan holde et område isfrit om vinterten.

Regnvand/PH værdi
Opsamlet regnvand er surt vand som har en lav PH værdi (blødt vand).

Fisk har det bedst ved en neutral PH værdi som er ca. 7,0, de får allerede en dårlig trivsel ved en værdi omkring de 6,0.

Hvis surhedsgraden i vandet bliver for lav, som den også kan blive ved et kraftigt regnskyl eller af rådnene plantedele, så kan den reguleres op ved at tilføre noget vandværksvand.

Hvis PH værdien bliver for høj (basisk), kan man for eksempel ligge noget mose tørv ned i dammen, for at få værdien til at falde.


Her er lidt billeder af min 1.500L Havedam:

Pond Pond
2006    2007
Pond Pond
2008    2009
Pond Pond
2010    2011
Pond
2012