Fra dansk til metrisk mål og vægt.

Længde mål.

1 mil = 24,000 fod = 7,532 kilometer eller omtr. 7 1/2 kilometer
4 mil er omtrent 30 kilometer ell. 3 metermil
1 favn = 6 fod = 1,883 meter
1 alen = 2 fod = 0,6277 meter
1 fod = 0,31385 meter
16 fod ell. 8 alen er altså omtr. 5 meter
1 tomme = 1/12 fod = 2,615 centimeter
1 linie = 1/12 tomme 2,18 millimeter
1 kvadratmil = 56,7385 kvadratkilometer
30 kvadratmil er

omtr. 1700 kvadratkilometer ell.

17 kvadratmetermil

1 kvadratfavn = 3,546 kvadratmeter
1 kvadratalen = 0,394 kvadratmeter
1 kvadratfod = 0,0985 kvadratmeter
10 kvadratfod er omtr. 1 kvadratmeter
1 kvadrattomme = 6,84 kvadratcentimeter
6 kvadrattommer er omtr. 41 kvadratcentimeter
1 geografisk mil = 0,985 mil 7,422 kilometer
1 sømil (kvartmil) = 5,900 fod 1,852 kilometer

Flade mål.

1 tønde land ell. 14,000 kvadratalen = 0,55162 hektar
20 tønder land er omtr. 11 hektar
1 skæppe land = 1/8 tønde = 6,9 Ar eller næsten 7 Ar
100 kubikfod = 3,0916 kumikmeter

1 favn brænde ell. 72 kubikfod

ell. 1/3 kubikfavn

=2,226 kubikmeter
9 favne brænde ell. 3 kubikfavn er omtrent 3 hektoliter

Hulmål.

1 pot ell. 1/32 kubikfod ell. 54 kubiktommer ell.

= 0,9661 liter

omtr. 1 liter

1 tønde korn ell 144 potter = 1,3912 hektoliter
10 tønder korn ell. 1440 potter er altså omtr. 14 hektoliter
1 skæppe korn = 1/8 tønde = 17,89 liter
1 anker =  39 potter = 37,68 liter
8 ankere er omtr. 3 hektoliter

Vægt.

1 centner = 100 pund = 50 kilogram
1 pund = 1/2 kilogram
1 kvint = 1/100 pund = 5 gram
1 ort = 1/10 kvint = 1/2 gram
1 tønde smør = 224 pund = 112 kilogram