Det metriske system (Meterloven)

Meterloven er det metriske system for mål og vægt som blev indført i danmark, ved lov den 4 maj 1907.

Mål-enheden er meteren, som er en timilliontedel af den beregnede afstand fra jordens nordpol eller sydpol til ækvator. Jordklodens omkreds igennem polerne skulle derefter være 40 millioner meter.

Meteren deles i 10 decimeter. En kvadratmeter eller et kvadrat der er en meter efter hvert led, indeholder altså 100 kvadrat-decimeter. En kubikmeter eller en terning, hvis kant er en meter, indeholder følgelig 1000 kubik-decimeter.

En kubik-dicimeter kaldes for en liter, som er mål-enheden for hulmål

Vægten af en liter eller kubik-decimeter rent (destilleret) vand ved +4 grader varme celsius er et kilogram, som er vægtenheden. En kubik-meter vand vejer altså 1000 kilogram, som udgør en ton.

Et kilogram deles i 10 hektogram, 100 dekagram og 1000 gram. Et dansk pund er nøjagtigt 500 gram eller et halvt kilogram.

Et gram deles i 10 decigram, 100 centigram og 1000 milligram.

Efterfølgende tabel giver en oversigt over mål og vægt efter det metriske system, sammenstillet med vort hidtil benyttede danske system.